Subsidie is nog altijd een onderbelichte kans voor het sneller en goedkoper realiseren van bouwplannen. Overheden stellen soms gewoon geld beschikbaar (onderhoud monumenten), soms bieden ze goedkope leningen aan (duurzaamheid) of belastingvoordeel (bouwstimulering). Heel interessant, maar ook vrij complex. Daarom beschikken werken we samen bij BB met een subsidiespecialist, die interessante haalbaarheidsstudies doet. Wellicht komt ook uw droom dichterbij.

Zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers kunnen behoorlijk profiteren van de subsidiemogelijkheden, veelal gericht op duurzaam bouwen. De Nederlandse overheid heeft zichzelf verplicht, ook vanuit Europese afspraken, om energiebesparende maatregelen voordelig aan te bieden. Inmiddels gaat het meestal om ingrepen die zelfs energie produceren. Daarnaast wordt veel waarde gehecht aan de restauratie van monumentale gebouwen. Hier komen de laatste jaren projecten van de grond die zonder subsidie onmogelijk waren.

Ook lagere overheden, provincies en gemeenten, kunnen bouwgerelateerde subsidie verstrekken. Dat betekent dus dat de mogelijkheden verschillen per regio. Een mooie kans in Zeeland kan er in Friesland heel anders uitzien. Alle reden dus om dit goed uit te (laten) zoeken, voordat de schop in de grond gaat.

ISDE

De InvesteringsSubsidie Duurzame Energie (ISDE) komt tegemoet in de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. De overheid stimuleert duurzame verwarming van huizen ten koste van gas. Zo wordt energie bespaard en CO2-uitstoot teruggedrongen. De meerjarige regeling loopt tot en met 2020. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend gemaakt. Zie ook: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie

MIA-Vamil

Ondernemers kunnen fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Een voorwaarde is dat de producten (inclusief de werkzaamheden) vermeld staan op de zogenoemde Milieulijst. De MIA kan oplopen tot maar liefst 36% van het totale investeringsbedrag. Die komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. De Vamil biedt u de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten op een zelf te bepalen moment af te schrijven.

EIA

Ondernemers die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie kunnen profiteren van de Energie-InvesteringsAftrek (EIA). De EIA levert gemiddeld 14% voordeel op (naast de energiebesparing). Aftrek is mogelijk voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook voor maatwerkinvesteringen (generiek). Hier vind je meer informatie:

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/technieken/energie-besparen-gebouwen

BRIM

De vaak enorme onderhoudskosten van rijksmonumenten worden enigszins verzacht door de ‘rijkssubsidiëring instandhouding monumenten’. Die geldt alleen als het geen woonhuis betreft. De subsidie wordt toegekend op basis van een meerjaren-onderhoudsplan, dat bijdraagt aan de waarde van het monument (en ze betreft alleen de monumentale onderdelen). Staat een monument leeg en dreigt verloedering, dan kan een beroep worden gedaan op de ‘subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten’. Geïnteresseerd? Kijk eens op: https://www.restauratiefonds.nl/monumenteigenaren/financieren/subsidies/brim-subsidie-voor-onderhoud-rijksmonumenten

BB Architecten staat u graag bij in de zoektocht door het woud aan subsidieregelingen. Zelf zou u hieronder kunnen beginnen. Begint het duizelen, dan weet u ons te vinden. Bijvoorbeeld op www.bb-architecten.nl.

http://www.energiesubsidiewijzer.nl

http://www.duurzaamthuis.nl/financieel/subsidies

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen