Woning T&V Den Hout

De woning dankt zijn hoofdvorm aan de locatie, net buiten de bebouwde kom van Den Hout, in het agrarische buitengebied. Voor het hoofdgebouw gold een maximale inhoud van 650m³, voor het bijgebouw een maximaal oppervlak van 70m². De maximale goothoogte was 4,5 meter en de nokhoogte 9 meter voor het hoofdgebouw. Bij het bijgebouw waren dat respectievelijk 3 en 5 meter. We wilden een moderne, eigentijdse vorm van het boerderijmodel in een abstracte variant. Het hoofdgebouw is bekleedt met Zuid Afrikaanse leien en het bijgebouw met riet.

De woning is opgebouwd uit een staalskelet ingevuld met prefab houtskelet elementen. Deze elementen zijn gevuld met houtvezel isolatieplaten. Tussen de houten stijlen een zachte persing en vervolgens een harde persing aan de buitenzijde en binnenzijde. Deze wandopbouw is dan ook dampopen.