Herbestemmen een nieuw begrip in de bouwwereld? Niet geheel nieuw, maar wel noodzaak geworden. Herbestemmen zal de sleutel zijn naar de oplossing van een opeenstapeling van problematieken in Nederland, Europa en de wereld! De crisis in de wereld is een van de grote veroorzakers van een overschot aan leegstaand vastgoed. Daarnaast is leegstaande vastgoed een versterking van de crisis waarin we verkeren. Vastgoed staat voor bedragen uit het verleden in de boeken, maar het allang niet meer waard. Daarnaast worden er inkomsten misgelopen door leegstand. De beschikbare vierkante meters zijn allang niet meer op een hand te tellen en het wordt in een rap tempo alsmaar meer. Hierdoor zal herbestemmen een pre gaan worden in het bestaande vastgoed.

Smederijstraat Breda

Leegstand komt niet alleen door de crisis, het is al een probleem van langere aard. Diverse onderzoeken tonen aan dat de vraag naar ruimte anders ingevuld dient te worden. De grootste problematiek vinden we in de kantorenmarkt. Het wegvallen van banen door crisis, systematisering van de samenleving en het thuiswerken liggen hieraan ten grondslag. De leegstand kost ons (de samenleving) geld, slopen is geen optie doordat dit vastgoed als vermogen in de boeken staat. Dan lijkt herbestemmen nog wel de enige optie!

Wat kunnen we met leegstaande kantoren? Zijn deze geschikt om te verbouwen naar ruimte waar wel vraag naar is, of moeten we de vraag dan maar creëren? Zijn er uitkomsten?

Antwoorden op bovenstaande vragen kunnen we niet in één zin noemen, maar herbestemmen is een begrip aan het worden. Hierdoor komen er mogelijkheden. Mogelijkheden vanuit de regelgeving en er ontstaat kennis door ervaring! Kennis wordt gedeeld en aangereikt door de staat. Het bouwbesluit heeft er begrippen als “verbouw” bij gekregen, niet een verdubbeling van regeltjes, maar een versoepeling van bouwregelgeving. Het is de kunst hier een weg door te banen. Niet te streven naar het minimale, maar een kwaliteit weg weten te zetten met de middelen die geboden worden. Niet de zwaarste eisen als maatstaaf gebruiken, maar een goede afweging tussen prijs en kwaliteit die leidt naar de vraag binnen de omgeving. Natuurlijk moet er dan wel eerst geïnvesteerd worden, maar waar zitten de winstpakkers voor het transformeren van leegstaand vastgoed?

Allereerst is de realisatie als totaal de 1e winstpakker. Het benutten van de leegstaande vierkante meters is een zorg minder, maar dan moet er eerst “garantie” komen op het benutten van deze meters. Onderzoek zal aan moeten tonen welke herbestemming uiteindelijk bijdraagt om het geleden verlies + nieuwe investering te kunnen dragen.

BB Architecten is inmiddels bekend met het fenomeen “herbestemmen” en is er actueel mee bezig! Er zijn al projecten gerealiseerd (van kantoor naar wonen) en lopen er nog een aantal aanvragen/studieplannen (kantoor-wonen, kantoor-zorgwonen en kantoor-zorg/wonen/commerciële ruimte). De wegen worden bewandeld binnen de gemeente Breda, Waalwijk en Rotterdam. Nauwe samenwerking met de beleidsvoerders, goed overleg met opdrachtgevers en utvoerende partijen en het vergaren van kennis om een goed adviespanel te vormen dragen bij aan de realisatie van deze projecten. Er wordt altijd gezocht naar de “winstpakkers” binnen de regelgeving en door samenwerkingen aan te gaan. Door de schoenmaker bij zijn leest te houden worden de faalkosten beperkt! Door de projecten op een dergelijke manier aan te vliegen wordt er projecten gerealiseerd!

Om de kosten nog verder te drukken hebben we echter nog 1 verzoek. Een verzoek aan het belastingstelsel van Nederland. Om nog meer herbestemmingen te kunnen realiseren zou “herbestemmen” een begrip moeten worden binnen het belastingstelsel. Nu wordt het aankopen van vastgoed en het verbouwen daarvan als 2 handelingen gezien welke belastingplichtig zijn . Hierdoor worden investeerders tot 2x toe opgezadeld met BTW-kosten waar men in principe niets voor koopt (onlangs nog een actueel item). Als we dan toch op zoek zijn naar de “winstpakkers”!

Door te blijven herbestemmen (of het mogelijk maken van herbestemmen) kunnen we gezamenlijk bijdragen aan het terugdringen van leegstand, pakken we een stukje crisis aan en kunnen we bijdragen in overige problematieken door in vraag te voorzien!

Heeft u leegstaand vastgoed? Zou u willen weten wat herbestemmen voor u kan opleveren ? Laten we dan de opties eens doornemen, neem vrijblijvend contact met ons op en laat onze expertise een verrijking zijn voor uw vastgoed!