Wat is duurzaam? Die vraag is al op honderden manieren beantwoord in de bouwwereld. Elk antwoord heeft zijn eigen perspectief èn portemonnee. Daarom bespreken wij eerst de ambitie van onze opdrachtgever en stellen dan een plan op. De praktijk laat zien dat duurzaamheid vaak schuilt in een lange levensduur. Wie wat bewaart, die heeft wat…

Veel mensen denken bij duurzaamheid aan energiebesparing: een huis vol zonnepanelen, dikke isolatie, warmtepompen en nieuwe technologie. Maar wat als dat huis al na een jaar of 50 wordt gesloopt? Wij zien levensduur als een heel efficiënte vorm van duurzaamheid.

De overheid stelt ook eisen aan duurzaam bouwen, die uitgaan van het energieverbruik (de energie prestatie coëfficiënt). In 2020 moeten alle nieuwbouwwoningen een EPC van 0 hebben bereikt, oftewel: ze zijn volledig zelfvoorzienend. Maar de bewoners worden niet meegenomen in dit plaatje. Dus wat meten we nu eigenlijk? En wanneer is het duurzaam? Dat geldt ook voor de labels, die worden toegekend. Een klein appartement kan label G hebben en een grote villa label A. Toch zal het totale energieverlies van die tweede veel groter zijn. Dus opnieuw: wanneer is het duurzaam?

BB architecten draagt graag bij aan een duurzame wereld en gaat verder dan het wettelijk minimale. Maar wel vanuit ons eigen perspectief: Laten we het leed dat is geleden accepteren en niet per se slopen (heel slecht voor het milieu) en opnieuw beginnen. Maar laten we gebruik maken van bestaande bebouwing of onderdelen daarvan. Het verlies accepteren voorkomt in elk geval dat we nieuwe milieubelastende processen moeten opstarten (denk aan zonnepanelen: heel duurzaam, maar de productie is schadelijk).

Hergebruik van bestaand vastgoed vinden wij de meest effectieve vorm van duurzaamheid. Natuurlijk zijn onderdelen van een gebouw afgeschreven of vergaan door de tijd, maar door slimme aanpassingen en minimale inspanningen kan de levensduur al worden verlengd met 50 jaar. Niet voor niets geven Breeam en GPR een hoge score aan herontwikkeling van vastgoed.

Inmiddels hebben wij al meerdere keren bestaand vastgoed een nieuw leven mogen geven. Dat is dankbaar werk, waar we trots op zijn!